Terug naar Portfolio >

01-12-2012 | Brabants Dagblad (GPD)

Les met computers blijft lastig

computers De meeste managers en docenten zien de meerwaarde van ict in het onderwijs. Toch slagen ze er niet in om werken met computers op school goed vorm te geven.
door Mayke Calis
   

In het onderwijs is werken met computers nog altijd uitzonderlijk. De meeste scholen in Nederland hebben wel een digitaal schoolbord, maar docenten geven er nog min of meer op dezelfde manier les als vroeger. Leerlingen die vakinhoudelijk werken met computers zijn nog altijd geen gemeengoed. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek van Kennisnet, het expertisecentrum voor ict in het onderwijs. Om ict in het onderwijs goed te laten slagen is de docent cruciaal, schrijven de onderzoekers. De meeste managers en docenten zien wel de meerwaarde van ict in het onderwijs, toch slagen ze er niet in werken met computers op school goed vorm te geven. Met name beginnende leraren beschikken over onvoldoende basisvaardigheden.

Wiskundedocent en trainer en adviseur bij de onderwijsbegeleidingsdienst APS, Michel van Ast zegt dat er veel angst is voor technologie. Als hij op scholen komt, zeggen docenten vaak dat ze de meerwaarde inzien van ict in het onderwijs. Maar waar zij hun autoriteit en zelfvertrouwen halen uit hun vakgebied, is dat niet zo bij ict. Ze zijn vaak bang voor vragen van leerlingen waar ze het antwoord op schuldig moeten blijven. "Terwijl ik denk dat je samen met leerlingen tot oplossingen kunt komen", zegt Van Ast. "Laat je ondersteunen door leerlingen, dat is ook goed voor hun eigenwaarde." Ook denkt hij dat leraren bang zijn de controle te verliezen, dat leerlingen de hele les gaan twitteren en Facebooken. Maar Van Ast heeft de indruk dat juist de scholen met een restrictief social mediabeleid, waar de docenten elke ochtend de telefoons innemen, het meest online wordt gepest.

Voor docenten is het ook lastig om over te stappen op een andere manier van lesgeven, denkt Amber Walraven, onderzoeker bij het onderwijs onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit, ITS. "Ze moeten minder lesgeven en meer coachen." Sommigen scholen denken dat ze klaar zijn als ze iedereen een iPad geven. "Maar als daar dan mee wordt gewerkt, is dat uit het oude schoolboek in pdf-formaat." Ook met sociale media kunnen scholen veel meer doen, denkt Walraven. Zoek contact met een school in India en doe samen een onderzoek naar milieuvervuiling in beide landen. Ook kan ict worden ingezet om vakinhoudelijke informatie op te zoeken. De klacht van docenten is vaak dat ze geen extra tijd krijgen om zich hierop goed voor te bereiden. Maar er zijn inmiddels ook veel initiatieven op internet zoals het lerarenplatform The Crowd waar docenten gratis trainingen aan andere docenten aanbieden. "Er is een groepje voortrekkers dat anderen zeer enthousiast weet te maken. Maar ja, de docenten die niet online zijn bereiken ze natuurlijk niet."