Terug naar Portfolio >

07-01-2012 | Leeuwarder (GPD)

School zoekt moeder (m/v)

school zoekt moeder Ouders moeten van minister Marja van Bijsterveldt tot over hun oren betrokken zijn bij het schoolleven van hun kinderen. Niks inleveren op het plein maar mee naar binnen. Hier het hulpmoedersalfabet. Geldt ook voor vaders.


door Mayke Calis en Marjolijn de Cocq
illustratie Job van der Molen
   

A de activiteitenmoeder (draagt zonder morren bij aanwelke activiteit dan ook); de aftuigmoeder (is bereid na de kerstviering de kerstboom af te tuigen en alle kerstversieringen op te bergen, zelfs na het nuttigen vande nodige glühweintjes tijdens de ouderborrel op het schoolplein); de avondvierdaagsemoeder (loopt jaar in, jaar uit mee met de klas tijdens de avondvierdaagse, regelt de distributie van de vierdaagsekruisjes aan het slot en vergeet nooit de koelbox met ijsjes voor de kinderen).

B de bakmoeder (bakt, van cupcakes tot pepernoten, afhankelijk van seizoen en de opdrachten van de juf), de bibliotheekmoeder (draait twee keer in de week dienst in de schoolbibliotheek, bij voorkeur op de meest onhandige, dagbrekende tijden; plakt beduimelde en gescheurde boeken aaneen tot een semi-aanvaardbaar geheel); de boekenweekmoeder (regelt lastminute uit eigen adressenbestand een Bekende Nederlandse Kinderboekschrijver om het boekenfeest luister bij te zetten); de borrelmoeder (organiseert vuurkorven, feestverlichting, partytenten en rechauds voor de ouderborrels tijdens kersten zomervieringen, draait onvermoeibaar bardienst).

C de computermoeder (helpt met het computeronderwijs maar houdt vooral de computers en toetsenborden schoon); de cadeautjesmoeder (vergeet nooit de verjaardagen van de juf en andere cadeautjesgeefgelegenheden als sinterklaas of kerst, is goed in knutselen en het zelf bedenken van creatieve en ludieke presentjes).

D de doe-het-zelfmoeder (repareert en klust in en omde klas, van poppenhoek tot boekenrek -neemt dat laatste in de bakfiets mee naar huis om het te schuren en in een kekke kleur te verven); de dierentuinmoeder (is ieder jaar opnieuw bereid om mee te gaan naar Artis/Blijdorp/Rhenen/ Emmen/Amersfoort, dient bedreven te zijn in het ontzetten van cavia's uit kinderknuisjes); de dansmoeder (danst of danste zelf en voor het gemak ook met kleuters).

E de Eftelingmoeder, cq Sprookjeswonderlandmoeder, cq Duinrellmoeder (ziet in de bus naar allerhande pretparken toe op het vastmaken van veiligheidsgordels en de distributie van kotszakjes, waakt er met ijzeren discipline voor geen van de kinderen onder haar hoede kwijt te raken).

F de fietsenkeuringmoeder (organiseert in samenwerking met het fietsenmakersgilde keuringen voor de kinderfietsen, ziet toe op inname van de fietsen en terugbezorging aan de rechtmatige eigenaar, inclusief keuringsrapport); flirten-op-hetschoolpleinmoeder (it's a lousy job but somebody's got to do it).

G de geraniummoeder, cq groenmoeder (laat zich er in een onbewaakt moment door de klassenjuf inpraten om wekelijks de geraniums op de vensterbank en/of de overige plantjes in de klas of in de schooltuin te bewateren, plus maandelijks 1 x Pokon, zelf gieter meenemen).

H de huiswerkmoeder (helpt oudereklassers, eventueel in groepsverband, tijdens officiële of officieuze huiswerkuurtjes); de hockeymoeder (is bereid in alle weersomstandigheden halve klassen naar en van het hockeyveld te brengen en de trainingen en wedstrijden bij te wonen, doorgaans op 'vrije' woensdagmiddagen).

I de ik-doe-lekker-niks-en-leesook- geen-mailtjesmoeder (heeft ook nergens tijd voor want is elders geoccupeerd met heel belangrijke zaken).

J de ja-ik-doe-het-wel-weermoeder (is, zij het zuchtend, altijd en overal inzetbaar als er weer niet genoeg ouders komen opdraven - de juf weet haar te vinden!).

K de krantenmoeder (levert uit eigen collectie maandelijks een grote stapel oude kranten aan voor plak- en schilderactiviteiten); de kookmoeder (is in te schakelen als er rond thema's maaltijden dienen te worden bereid zoals Halloween-pompoensoep en winter- stamppot); de klassenmoeder (doet alles en kan alles of besteedt datwijselijk uit. Krijgt als beloning van de juf na het kerstdiner een fijne kerstmok met kerstkransjes als bedankje); de kerstboomversiermoeder (blijft één keer per jaar een uurtje langer in de klas om de kerstboom te versieren, dient zelf deugdelijke verlengsnoeren en dito lampjes mee te nemen om teleurstellingen dan wel afbranden van de school te voorkomen); de knutselmoeder (is bedreven in knippen, plakken, prikken, beschikt over eindeloos geduld en spoelt na knutselsessies alle dertig lijmkwastjes schoon); de koffiemoeder c.q. kwekplekmoeder (heeft eigenlijk nergens last van want drinkt gewoon elke ochtend na het inleveren van kind/kinderen een kopje koffiemet een hecht genootschap van andere koffiemoeders).

L de luizenmoeder (is bevlogen spil van het schoolbestaan, luist, kuist, beheert de voorraad luizenshampoo en volgt de nieuwe trends in luizenprotocollen met wetenschappelijke precisie, heeft moeite te bevatten dat de na jaren aangeschafte luizenzakken ineens niet meer nodig zijn. Wast thuis stiekem nog wel alle kleding en knuffels of legt ze in de vrieskist); de leesmoeder (leest één à twee keer per week met een groepje minder snelle derde of vierdegroepers opdat die 'kilometers maken').

M de mediatheekmoeder (draait vol overgave diensten in de mediatheek, is bekend met allerhande mediatheektechnieken en maakt deel uit van een geheime sekte van mediatheekmoeders waar andere moeders zich helaas niet kunnen invechten); de medezeggenschapsraadmoeder (zit jaren achtereen in de medezeggenschapsraad, weet nieuwe medezeggenschapsraadmoeders adequaat de mond te snoeren als voor de zoveelste keer hetzelfde onderwerp te berde wordt gebracht); de muziekmoeder (speelt liefst meerdere instrumenten en is bereid met de kinderen te musiceren of in het uiterste geval een schoolorkestje te formeren, regelt daarmee optredens ten behoeve van diverse goede doelen); de mailmoeder (heeft alle mailadressen van alle ouders en verzorgers keurig ingevoerd in de computer en stuurt mails van de juf, klassenmoeder, ouderraad, medezeggenschap en schooldirectie zonder talmen door, heeft lak aan beschuldigingen van stalking).

N de nee-ik-heb-al-een-baanmoeder (heeft ondanks haar glanzende carrière en haar vast geklonken zijn aan een smartphone toch altijd problemen met het ontvangen vanmailtjes van de klassenmoeder met oproepen aan activiteitenmoeders).

O de opbouwmoeder (helpt met inrichten en opbouwen van decors in aula of gymzaal bij allerhande opvoeringen, van maandviering tot achtstejaarsmusical), overblijfmoeder (laat zich inroosteren voor overblijfdiensten waarbij wordt toegezien op het netjes opeten van de korstjes en op stomp- en scheldgedrag bij het buitenspelen, krijgt daarvoor doorgaans wel enige financiële tegemoetkoming); de oversteekmoeder (is bereid zich gemeentelijk te laten scholenvoor officieel klaaroveren); de ouderraadmoeder (zie mededezeggenschapsmoeder, vergadert met 1 x in de zeswekenwelwat frequenter en neemt dan koekjes/paaseitjes/ pepernoten/kerstkransjes mee voor bij de koffie).

P de plantjesmoeder (zie de groenmoeder), de picknickmoeder (organiseert ieder jaar voor het uitbreken van de zomervakantie een picknick met alle kinderen van de klas plus ouders en verzorgers, die alle ouders en verzorgers ieder jaar opnieuw vergeten maar uiteindelijk - met vele liters lauwe rosé en oh ja, pannenkoeken voor de kinderen - toch een massaal bezocht evenement wordt).

Q de quarantainemoeder (heeft veel kritiek op het schoonmaakbeleid van het goedkope scholenschoonmaakbedrijf en maakt daarom zelf iedere dag voor de bel nog even snel de wc's schoon. Zorgt en passant voor aanvulling van natte zachte toiletdoekjes)

R de regelmoeder (doorgaans klassenmoeder, maar soms ook anderszins hengelend naar taakjes om de juf te ontlasten en zich zo populair te wanen).

S de sinterklaassurpriseknutselmoeder (treedt jaarlijks aan om in de avonduren op deze als 'schoonmaakavond' geafficheerde bijeenkomst sinterklaassurprises te knutselen, vaak wel beloond met koffie en thee of in gunstiger gevallen wijn en chips); de schoonmaakmoeder (onontbeerlijke schrobber die voor de zomervakantie met spons, mop en emmer aantreedt om een jaar kindervuil van de verweerde stoeltjes te krabben en eindelijk ook eens ónder de kasten te dweilen); de schoolgidsmoeder (windt zich op over het hoge stencilgehalte van de al twintig jaar gebruikte schoolgids en formeert een team voor redactie en styling van een nieuwe kekke schoolgids die weer jáaaren mee kan); de schoolkrantmoeder (verzamelt, plakt en stencilt kinderbedenksels in 400-voud); de schoolreisjesmoeder (heeft er geen problemen mee om bij langduriger schoolreisjes op een matje tussen de stapelbedden te waken, heeft groot talent voor avondlijke spelletjes als dierengeluiden raden); de sportouder (begeleidt spelletjes en andere activiteiten op sportdagen, minimaal vier per klas).

T de taaldrukmoeder (uitstervende diersoort, alleen nog daar actiefwaar scholen doende zijn met het zogenaamde 'taaldrukken', een arbeidsintensieve en vuilehandenmakende activiteit waarbij verhaaltjes van de kinderen worden geïllustreerd met piepschuim-, stempel- of linodruk. Dient zich daarin ook te bekwamen middels een taaldrukavond); de tuintjesmoeder (zie geraniummoeder, maar dan actief in de perkjes rond het schoolplein of, in stedelijke gebieden, de wekelijks klassikaal te bezoeken schooltuintjes); de tekenmoeder (maakt één keer per kwartaal een kleurige seizoenstekening op het schoolbord; meestal afkomstig uit kunstenaarskringen).

U de uitstapjesmoeder (heeft hoog cultureel gehalte en tekent dus immer en altijd in voor uitstapjes als museum-, bibliotheek- of theaterbezoek).

V de verkeersmoeder (houdt zich onledig met het verkeersbeleid rondom de school, regelt het witten vanzebrapaden en oplichtende waarschuwingsborden, onderhoudt contact met politie en gemeente); de veegmoeder (laat zich inschakelen voor het jaarlijkse bladerveeggebeuren op het schoolplein als de herfst in winter overgaat, is zeer kundig met wrakke bezems en ander door de school beschikbaar gesteld gereedschap. Kandidaten zonder rugklachten verdienen de voorkeur).

W de waxinelichtjesmoeder (regelt waxinelichtjes in door de kinderen te versieren potjes voor het kerstdiner dan wel lampjes aan stokjes voor de Sint Maarten lampionnenoptocht, met extra lampjes en batterijtjes).

X de X-moeder voor taken die hier nog niet omschreven staan maar ongetwijfeld ook op enig moment worden verzonnen en dienen te worden uitgevoerd.

IJ de ijsbaanmoeder (staat stevig op de schaats en begeleidt de klas op 'ijsvrije' dagen naar ijsbaan of ander ijsgebeuren).

Z de zwemmoeder (gaat wekelijks mee naar het schoolzwemmen en weet kinderen in adembenemendtempo uit- en in de kleren te krijgen); de zo-mag-iknu- even-zitten-en-een-krantje-lezenmoeder? (springt uit haar vel als ze de oproep van minister Van Bijsterveldt leest dat ouders meer betrokken moeten zijn bij school).

Taken klassenouder:

- Opstellen klassenlijst (namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen) en deze verspreiden onder de ouders van de klas. Tevens het up-to-date houden ervan. - Aanspreekpunt voor ouders uit de klas over algemene zaken, of zaken die liever niet direct met de leerkracht worden besproken - Aanspreekpunt voor nieuwe ouders; is alle correcte informatie bij nieuwe ouders bekend. - Aanspreken van ouders op het niet betalen van ouderbijdrage of schoolreisjesgeld. Indien dit nodig is wordt dit besproken tijdens de ouderraadvergadering. - Aanspreekpunt voor de leerkracht bij het regelen van ouders voor diverse activiteiten en hulp (zoals luizenouders, hulp bij sportdag, hulp bij kerstdiner, hulp bij uitjes). Hierbij is het dus niet altijd zo dat de klassenouder degene is die die hulp moet bieden, maar met name zorgt hij/zij ervoor dat er genoeg ouders aanwezig zijn. - Aanwezig zijn bij de ouderraadvergadering (1 x per 6 weken). In de gaten houden wat leeft in de klas en eventuele vragen en opmerkingen meenemen in de vergadering. Een actieve houding wordt op prijs gesteld, dit houdt o.a. in dat er bij toerbeurt genotuleerd moet worden, maar ook dat er gevraagd wordt om in commissies plaats te nemen. (voorbeeld: schoolfeestcommissie, schoolpleincommissie etc.) - Het regelen van cadeautjes, bloemen voor leerkrachten bij verjaardagen en ook het regelen van een gezamenlijk afscheidscadeau. (Kan ook betekenen: het verzamelen van zelfgemaakte cadeautjes, tekeningen etc!) - Naar eigen gevoel het regelen van attenties voor ouders bij speciale gelegenheden.

Uiteraard ben je als klassenouder vrij om een aantal van bovenstaande taken uit te besteden aan andere ouders.