Terug naar Portfolio >

16 oktober 2014 | HCO Nieuws

Interim IB op basisschool De Springbok

  Basisschool De Springbok had per se een intern begeleider (IB’er) nodig, zegt directeur Rebecka Buter. De vaste IB’er was langdurig ziek en een jaar zonder IB’er was geen optie. Vandaar dat ze te rade ging bij het HCO.


door Mayke Calis
   

Samen met HCO de zorg binnen de school vormgeven
Basisschool De Springbok had per se een intern begeleider (IB’er) nodig, zegt directeur Rebecka Buter. De vaste IB’er was langdurig ziek en een jaar zonder IB’er was geen optie. Vandaar dat ze te rade ging bij het HCO.
Een structurele oplossing bieden, dat is precies wat HCO op De Springbok heeft gedaan, zegt Buter. ‘Zelfs de Inspectie was onlangs lovend over de manier waarop wij de zorgstructuur verankerd hebben.’ Maar daar moest wel eerst iets voor gebeuren. Buter: ‘Bij ons liep nog wel eens iets mis. Werd bijvoorbeeld vastgesteld dat een leerling uit groep twee logopedie nodig had, dan kon het gebeuren dat na twee jaar bleek dat niemand dat had opgepakt. Het was kortom niet duidelijk waar de verantwoordelijkheden lagen.’ In samenspraak met HCO werd de zorgstructuur op de Springbok vorm gegeven. Daarbij was de wens van de intern begeleider van de school het uitgangspunt.
De Springbok met zijn vele nationaliteiten herbergt een speciale problematiek. Dertig procent van de populatie leeft onder de armoedegrens. Slechte woonomstandigheden spelen een rol net als niet-Nederlandssprekende en veelal laag opgeleide ouders. Dit vereist specifieke oplossingen. De Springbok heeft een verlengde schooldag. Kinderen maken tijdens die extra uren kennis met sport en cultuur. Een veilige omgeving op school creëren was een belangrijke pijler van de zorgstructuur. ‘Pas als je je veilig voelt kun je je ontwikkelen’, vindt Buter. Dat vertaalt zich in heel duidelijke regels en veel structuur. ‘Wat wij dus niet willen, is de straatmentaliteit de school in brengen. En dat is ons goed gelukt. Wel willen we nog meer ouderbetrokkenheid, maar daar werken we aan. We merken dat kinderen graag naar school komen. Er is voor hen veel te doen.’
De kracht van HCO vindt Buter dat de zorgstructuur nu veel duidelijker is. Er is een duidelijke cyclus in de leerlingen- en groepsbesprekingen met daarin opgenomen de verantwoordelijkheden en taakverdeling van leerkrachten en IB’ers. De leerlingen zijn in vijf zorgniveaus ingedeeld, waarvan niveau nul geen zorg heeft en niveau vijf de meeste zorg. Ook is de interne zorgcommissie opnieuw ingericht en is voor iedereen duidelijk wat daarvan kan worden verwacht.
Gedurende het proces is veel aan nascholing gedaan. Docenten hebben bijvoorbeeld geleerd om didactische groepsoverzichten te maken. Daarin worden de prestaties van de leerlingen, toetsen, citoscores, onderwijsbehoeften en de instructieniveaus van iedere leerling beschreven. Dit is een hulpmiddel om een overzicht van de groep te kunnen maken en uiteindelijk ook een groepsplan. Daarvoor is naast het werk van HCO ook andere scholing ingekocht. Het is een hoop werk, maar de docenten ervaren het als zinvol.
HCO is er afgelopen twee jaar goed in geslaagd om iets blijvends tot stand te brengen vindt Buter. Al blijft de zorgstructuur altijd in ontwikkeling. ‘Het voordeel van HCO is dat je direct een deskundige in huis hebt.’ Hoewel het een flinke investering was, is Rebecka Buter blij dat ze het heeft gedaan.