Terug naar Portfolio >

januari 2016 | Consumentengids

Welkom bij de zorgverzekeraar: Valkuilen bij de tandartspolis

 

Verzekeringspolissen bestuderen is misschien niet het meest opwindende tijdverdrijf, maar nuttig is het wel. Bijvoorbeeld om eens te kijken of de tandartsverzekering nog voldoet.


door Mayke Calis

   

Verzekeringspolissen bestuderen is misschien niet het meest opwindende tijdverdrijf, maar nuttig is het wel. Bijvoorbeeld om eens te kijken of de tandartsverzekering nog voldoet. Tandartskosten zijn voor de meeste mensen de belangrijkste reden om een aanvullende verzekering te nemen. Bijna alle tandartskosten vallen namelijk buiten de basisverzekering. Alleen specialistische zorg als (kaak-)chirurgische ingrepen en bijzondere tandheelkunde - voor patiënten met gedragsstoornissen of ernstige afwijkingen - worden vergoed. Voor een gebitsprothese betaal je een eigen bijdrage. Alle andere kosten – elk gaatje en elke kroon - betaal je zelf als je er niet aanvullend voor bent verzekerd. Kinderen onder de achttien zijn gratis meeverzekerd met hun ouders voor de meeste kosten, behalve voor orthodontie, kronen en bruggen.

Nodig of niet?
Bij het afsluiten van een zorgverzekering is het goed om na te gaan wat de staat van het gebit is. Hierbij kan de tandarts adviseren: wat zijn de verwachtingen voor komend jaar? Het loont ook om te kijken hoe duur tandartsbehandelingen werkelijk zijn (zie kader) of om een offerte aan de tandarts te vragen. Bij behandelingen die duurder zijn dan €250 zijn ze dit verplicht. Voor wie alleen twee keer per jaar naar de tandarts gaat voor een periodieke controle (€20,08 per keer) en voor het verwijderen van tandsteen (€ 11,85 per 5 minuten), is het goedkoper om geen aanvullende verzekering te nemen.

Verzekering verkopen
Verzekeraars willen natuurlijk het liefst dat consumenten een verzekering afsluiten. Maar de dekking kan vies tegenvallen. Zo heeft Zilveren Kruis aan aanvullende tandartsverzekering voor jongeren tussen de 18 en 29 jaar voor €6,75 per maand (€81 per jaar). Daarvoor krijg je tweemaal een periodieke controle (€40,16) en eenmaal een gebitsreiniging (€11,85). Plus €55 per jaar voor vullingen, het trekken van kiezen en een verdoving. De vergoeding is dus nauwelijks meer dan de premie. Reken daarom voor het afsluiten van een aanvullende verzekering uit wat dat per jaar aan premie kost en bekijk of dat strookt met de maximale vergoeding. Zo betaal je bij Kiemer AV Tandarts Best €435 aan premie per jaar, maar wordt maar tot €500 kosten vergoed, zonder techniekkosten (dat zijn materiaalkosten van bijvoorbeeld een kroon). Eenzelfde uitkering krijg je bij PNOzorg, maar de premie is €285 per jaar en daar wordt wél alles vergoed.

Onduidelijkheid
Het vinden van een goede tandartsverzekering is soms lastig omdat verzekeraars allemaal een ander systeem hanteren. Soms krijg je, zoals hierboven vermeld, per jaar een maximumbedrag vergoed. Bijvoorbeeld €250, €500 of €750. Hoe meer wordt vergoed, hoe hoger de maandelijkse premie. Soms vergoedt een verzekeraar de ene behandeling voor 100% en de andere voor 80% of 75%. Zo vergoedt CZ bij z’n aanvullende tandartsverzekering controles voor 100% en andere mondzorg voor 75%. Voor bijvoorbeeld een gaatje of wortelkanaalbehandeling betaal je dus zelf een deel. Bij andere verzekeraars krijg je een beperkt aantal behandelingen vergoed. Zo vergoedt DSW bijvoorbeeld een aantal keer gebitsreiniging. Kronen en bruggen vergoedt DSW niet. Bij het afsluiten moet je dus heel goed opletten welke ‘codes’ wel en niet vergoed worden. De voorkeur hebben daarom verzekeraars die ieder geval een bedrag vergoeden ongeacht de soort behandeling.

Nog een valkuil bij het overstappen naar een andere verzekering is dat verzekeraars klanten mogen weigeren voor een aanvullende verzekering. Ook mogen ze een wachttijd hanteren voor het vergoeden van kosten. Wie bijvoorbeeld bij Menzis een verzekering afsluit, krijgt tandartskosten pas na een verzekeringsjaar vergoed. Soms vraagt een verzekeraar om een tandartsverklaring. Dat is het geval bij de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts van CZ. <<

Lage vergoedingen
Soms biedt een tandartsverzekering nauwelijks meer vergoeding dan de premie die je ervoor betaalt. Zoals de aanvullende verzekering van Kiemer, die €434 kost en €500 vergoedt. Ook de goedkoopste tandartsverzekering Delta Lloyd geen beste deal. Hij kost €207 per jaar, maar vergoedt slechts €250. Ook aanvullende verzekeringen waarin vergoeding voor tandzorg en andere aanvullingen, zoals fysiotherapie, worden gecombineerd, zijn voor alleen een tandartsdekking vaak een slechte keuze; voor de CZ Gezinnenpolis betaal je per jaar €519 en krijg je tandartskosten slechts tot €250 terug.